gundemkocaeli.net
Bahçeli: Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı - Aktivite Haber » Aktivite Haber Dünyadan En Yeni Haberler; Gündem
Ana Sayfa Siyaset 12 Eylül 2020 0 Görüntüleme

Bahçeli: Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı

 MHP Genel Lideri Devlet Bahçeli, 12 Eylül darbesinin 40. yılında, Yassıada’da (Demokrasi ve Özgürlükler Adası) Vesayetten Demokrasiye Ulusal İrade Sempozyumu’nda konuştu. “Darbe Türkiye’nin on yıllarını çalmıştır” diyen Bahçeli, “12 Eylül zulümdür, rezalettir, cinayettir. 12 Eylül cuntasına bedel ve beyin olanlar ise tek sözle zalimdir” sözlerini kullandı. Bahçeli, “Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı. Millet iradesi sırf Allah’ın himayesine girer. Bunun dışındaki her irade ya yıkılacak, ya da imha edilecektir” dedi.

Bahçeli’nin açıklamalarından başlıklar şöyle:

12 EYLÜL’ÜN SONUÇLARI MEVCUTTUR: Karmaşadan istikrara geçişi, çalkantıdan düzlüğe çıkışı uzun yıllar boyunca güç ve netameli olan 12 Eylül vesayetinin ulusal ve siyasi hafızadaki vahim sonuçları hâlâ mevcuttur. Meçhullüğü kuşatan esrar perdesi kaldırılıp sarih gerçekler sahnedeki yerini aldıkça, daha değerlisi aziz millet varlığı kutlu iradesine, tartışma kabul etmez istiklaline sarıldıkça 12 Eylül’ün karanlık istikametleri bütünüyle ortaya dökülmüştür. Geçmişin bulanık ve buhranlı devirlerinin objektif, gerçekçi ve ahlaki yorumu geleceğin pirüpak aydınlığına ulaşma azmini inanıyorum ki kamçılayacaktır. Bu sayede kamplaşmanın, küslüğün ve kırgınlığın yerini kaynaşmanın ve kucaklaşmanın müşfik ve müstesna hali alacaktır. Bize düşen, daha doğrusu siyaset kurumunun vazifesi, yaşanan acıklı devirlerin bir fezlekesini düzenleyip geleceğin Türk asırlarının, Türk kuşaklarının muhtaçlıklarını bihakkın tespit etmektir.

MİLLETE SİLAH DOĞRULTANLAR ZIDDA KÜREK ÇEKTİ: Bunu yapabildiğimiz ölçüde Eylül ayının makûs anıları bir nebze de olsa silinecek, zahmetin oluklarından fışkıran rahmet pınarları milletimizin engin fazilet ve ferasetine eklemlenecektir. Elbette rastgele bir düşmanın boğaz tokluğuna casusluğunu ve tetikçiliğini yapanlar için bu fikirlerimin geçerliliği ve bağlayıcılığı takdir edersiniz ki olmayacaktır. Türkiye’yi her türlü müdahale ve operasyona müsait hale getirenler, çabucak akabinde dış tazyik, telkin ve teşviklerle millete silah doğrultanlar tarihin akış istikametinin aksine kürek çekmişlerdir. Vaktin ve yerin normları çerçevesinde hiçbir zulmün kalıcı olmayacağını, haksızlıkların ve hıyanetlerin ilanihaye ayakta duramayacağını açıklıkla söylemek mümkündür. Zira hakkın çiğnenmesi, hakikatin devrilmesi, halkın dışlanması akla da, mantığa da, mukaddesata da, tarihi mizana da büsbütün karşıttır. Yıllar sonra 12 Eylül darbecilerinin duruşmaya çıkarılarak yargılanması, hayatlarını kaybetmelerine karşın hak ettikleri cezaları almaları vatana ve millete karşı işlenmiş hataların karşılıksız bırakılmayacağının somut kanıtıdır. 12 Eylül zulümdür, zillettir, hezimettir, rezalettir, cinayettir; 12 Eylül cuntasına vücut ve beyin olanlar ise tek sözle zalimdir.

DARBELER ZİNCİRLEME SUİKASTLERDİR: Her darbe, her muhtıra, her kalkışma, her orta rejim hasreti hiç elbet gayri ahlakidir, gayri legaldir, gayri ulusaldır, gayri insanidir. Çok partili hayata geçtikten bir müddet sonra maalesef Türkiye’nin önü silah zoruyla kesilmiş, tarihi yürüyüşü darbeciler eliyle sekteye uğratılmıştır. Demokrasiye kast edilmiş, ulusal iradeye vesayet zinciri vurulmuştur. 12 Eylül 1980 darbesi Türkiye’nin on yıllarını çalmış, istikbal haklarını çarpıtmış, ulusal hâkimiyeti çoraklaştırmıştır. Bireyle devlet, milletle devlet ortasındaki inanca dayalı ahlaki, tarihi ve tüzel bağlar her darbeyle biraz daha yıpranmış, biraz daha yıkıma maruz kalmıştır. Ne yazık ki, bu tahribatın artçı ve ağır sarsıntıları yıllarca siyaset ve toplum hayatında derin yaralar açmakla kalmamış, istikrarsızlıkların kapısını da gerisine kadar aralamıştır. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz Türkiye’nin büyüme ve yükseliş ümitlerine, ulusal birlik ve dayanışma azmine, huzur ve barış ortamına iç ve dış odakların elbirliğiyle planlayıp uygulamaya geçtikleri zincirleme suikastlardır.

EMPERYALİZM KUŞATTI: Kanaatim odur ki, artık gerçeklerin üzerini örten sis bulutu dağılmıştır. 1980 öncesi bölgesel ve global gelişmelerin hız ve seyriyle, bunun ülke içine yansımalarına bakıldığında Türkiye’nin planlı ve sistemli adımlarla darbe ortamına sürüklendiğini görmemiz kaçınılmazdır. Terör aksiyonlarına göz yuman, insan vefatlarına bigane kalan, bunları da pusu idaresiyle izleyip uygun vakit kollayan aydın ve bürokratik kesitin akan kanlarda, alınan canlarda hisseleri ileri seviyededir. Kutuplaşmış bir Türkiye’nin yay üzere gerilmesi ve sonra da müdahale koşullarının olgunlaşması melanet bir projedir. Yani 12 Eylül darbecileri tarih huzurunda Türk milletinin bedellerine bir proje çerçevesinde soğukkanlılıkla kıymış, vahşete mihmandarlık, vesayete de mimarlık yapmışlardır. 12 Eylül 1980 öncesinde Şili’de, Arjantin’de, Pakistan’da, Güney Kore’de, Bolivya’da gerçekleşen darbeler, Sovyetler Birliği’nin Afganistan’a müdahalesi, İran Şahı’nın devrilmesi, ardından global senaryoların güncellemesine çanak tutmuş, emperyalizmin yüksek tansiyon atmosferi Türkiye’yi çepeçevre kuşatmıştır.

DARBECİ CIHAN DİZ ÇÖKTÜ: Soğuk Savaş yıllarının kutuplar ortasındaki hesaplaşma ve restleşmeleri evvel ideolojik cepheleşmelerle, sonra da silahlı çatışmalarla Türkiye’ye sirayet etmiştir. Bunun sancıları on yıllar boyunca etkisini korumuştur. O tarihlerde ABD idaresinin Türkiye’de askeri bir müdahale seçeneğinin gündemde olduğuna dair müşahede ve mütalaası, üstelik bunu açıkça provoke etmesi oynanan oyunun şifrelerini çok geçmeden kırmıştır. Kaldı ki 24 Nisan 1979’da ABD idaresinin mahut isimleri tarafından hazırlanan bir rapor, askeri müdahalenin yaklaştığına işaret etmiştir. Bizim çocuklar başardı, demek Türkiye’nin emperyalizmin tuzağına düştüğünün kanıtıdır. Bu çocuklar Türk milletinin çocukları değil, Türkiye düşmanlarının at uşaklarıdır. Onların 15 Temmuz’daki işbirlikçi terörist yandaşları da analarından doğduğuna pişman edilmişler, hain teşebbüslerinin sonuçlarına katlanmaktan öbür devaları kalmamıştır. Aynısıyla 15 Temmuz’da olduğu üzere, 12 Eylül’de dış temaslıdır, buyruk komuta hiyerarşisinin içinde olanlar müdahale kararlarını yabancı başkentlerin müsaadesine nazaran ayarlamışlardır. Darbeci Kenan Evren’in 10 Ekim 1980 tarihinde devrin ABD Başkanı’na yazdığı mektupta minnet duyan, boyun eğen, diz çöken bir anlayışın küllenmemiş izleri açık seçik görülürken, Yunanistan’ın NATO’nun askeri kanadına alınmasına önşartsız onay da vardır.

12 EYLÜL YUNANİSTAN’IN NATO’YA GİRMESİNE MÜSAADE VERDİ: “Türkiye’nin hiçbir vakit Yunanistan’ın NATO’nun entegre askerî yapısına dönüşünden takviyesini esirgemediğinin altını çizmek isterim” kelamları şahsen vesayetçi Kenan Evren’e aittir. Ne karanlık bir gel-git sürecidir ki, Yunanistan 20 Ekim 1980’de NATO’nun askerî kanadına dönmüştür. Yunanistan bugün Ege’de, Doğu Akdeniz’de tahriklerine ve mütecaviz emellerine tansiyon siyasetleriyle sürat veriyorsa, bunun geri planında 12 Eylül cuntasının kirli mirasının yegane destek olduğu meydandadır. Darbeci Cihan yıllar sonra itiraf üzere bir açıklama yaparak, Ege sorunu konusunda Yunanistan’dan rastgele bir yazılı teminat almadan NATO’ya girmesine müsaade vermesini kusur olarak lisana getirmiştir. Fakat bu pişmanlık gecikmiş bir pişmanlıktır ve de hiçbir bir manası yoktur, hiçbir yaraya da merhem olmamıştır. Ulusal tezlerimiz darbeciler tarafından rafa kaldırılmış, Türkiye’nin egemenliğine dayalı çıkarları unutulmaya terk edilmiştir. 12 Eylül toplumsal dokumuzu, siyasal bünyemizi, ulusal irademizi gölgelemenin yanı sıra, global vesayetçi çevrelere de can simidi uzatmıştır. Bu ayıptır, namertliktir, millete, devlete ve vatana en büyük kötülüktür.

GURUR PAYESİ CUMHUR İTTİFAKI’NIN: 12 Eylül’den sonra her görüş ve inanışa mensup şahıslara reva görülen yargısız infazlar, azaplar, eziyetler, insan hak ve hürriyetine yönelik hücumlar Türkiye’nin kara bir devrini resmetmektedir. Cezaevleri suçsuz-günahsız beşerlerle doldurulmuştur. MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası 29 Nisan 1981 tarihinde açılmış, 587 dava arkadaşımız büyük haksızlıklara ve hukuksuzluklara maruz kalmıştır. İbn-i Haldun, siyasal otorite sahibi ile siyasal iktidar ayrımı olduğunda devletin güç kaybına uğramasının kaçınılmaz olduğunu söz etmişti. Bunun iç burkan ve yürek yakan misallerine 12 Eylül 1980’den sonra ziyadesiyle muhatap kalınmıştır. Aslında bu bir devlet hastalığıdır. Mülk sahibi bağımsız Türk devletidir, mülk-ü millet ise büyük Türk milletidir. Çok şükür bu hastalık yenilmiş, tedavi sonuç vermiştir. Bunun erdem payesi de Cumhur İttifakı’nın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nindir. Özellikle Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı, bölgesel ve global ihanet şantiyesinin işbirlikçi failleri bu irade gücünü akıllarından asla çıkarmamalıdır. Millet iradesi sırf Allah’ın himayesine girer, bunun dışındaki her himaye, her vasilik ya yıkılacak ya da imha edilecektir. Allah birliğimizi beraberliğimiz bozmasın diyorum. 12 Eylül 1980 darbesinin 40.yıldönümünde hayatlarını kaybeden tüm mazlumlara, şehitlerimize, 15 Temmuz’da şehit düşen kahraman millet evlatlarına, Covid 19’dan vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. (HABER MERKEZİ)

Gazete Duvar

hack forum warez forum hacker sitesi gaziantep escort gaziantep escort Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı beylikdüzü escort bitcoin casino siteleri
hack forum forum bahis onwin fethiye escort bursa escort infoisrael.net casino siteleri deneme bonusu veren siteler meritking meritking izmit escort Ataşehir escort ankara escort bostancı escort kadıköy escort slot siteleri Casibom deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler hack forum hack forum hack forum hack forum hack forum warez script hacking forum loca forum