Ana Sayfa Gündem 24 Şubat 2021 62 Görüntüleme

Danıştay’dan binlerce kişiyi ilgilendiren karar: Kadroya geçişte arşiv araştırması hukuka aykırı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet alım kontratı kapsamında personel statüsünde misyon yapan bir emekçi ‘sürekli işçi’ takımına geçmek için imtihana girdi. İmtihanda başarılı olan çalışanın takıma geçişi ise güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olduğu ileri sürülerek iş akdi feshedildi. Danıştay 12. Yönetim Mahkemesi ise personelin başvurusu üzerine binlerce kişiyi ilgilendiren emsal bir karar verdi.

Yönetim mahkemesi, ‘Arşiv araştırmasının ilgili üniteler tarafından yapılması gerektiğine ilişkin’ ibareyi hukuka alışılmamış buldu. Buna nazaran taşeron çalışanların daima iş takımına geçişleri için yapılan, ‘ilgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin elde edilmesi tespit komitesince yapılır’ kararı aranmayacak.

YÖNETİM MAHKEMESİ: ARŞİV ARAŞTIRMASI HUKUKA KARŞIT

Avukat Mürsel Ünder, 2018’de Resmî Gazete’de yayımlanan ‘ilgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin elde edilmesi tespit komitesince yapılır’ ibaresinin iptaliyle yürütmenin durdurulmasını isteyerek Danıştay’a başvurdu.

Danıştay 12. Dairesi mevzuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, davacının atandığı İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Aile, Çalışma Toplumsal ve Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan savunma istedi. Yetkili kurumlar yaptığı savunmada, kelam konusu emekçinin arşiv araştırması sonucunun olumsuz etkilenmesinden kaynaklı takıma alınmadığını savundu.

Danıştay 12. Yönetim Mahkemesi ise Anayasa Mahkemesi’nin daha evvel güvenlik soruşturmasını iptal ettiği kararı hatırlattı. Daire, arşiv araştırmasının ilgili mercilerden arşiv soruşturması yapılması ve bu nedenle bireylerin takıma alınmamasıyla ilgili kararında şunları söyledi: “İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin tespit komitesince yapılır ibaresinin ve davacının arşiv araştırması sonucunun olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle daima personel takımına geçirilmemesine ve iş akdinin fesih edilmesine ait süreçlerin açıkça hukuka alışılmamış olduğu, uygulanması halinde güç yahut imkansız ziyanların doğmasına yol açacağı sonucuna ulaşıldı.”

KARAR…

Yönetim mahkemesi, ‘ilgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin kıymetlendirilmesi tespit komitesince yapılır ibaresini oy çokluğuyla yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ayrıyeten yönetim mahkemesi kelam konusu emekçinin daima emekçi takımına geçirilmemesi ve iş akdinin feshedilmesine ait süreçlerin oy çokluğuyla yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

‘KARAR EMSAL NİTELİKTE’

Pekala karar ne manaya geliyor? Avukat Mürsel Ünder ve avukat Adil Manaya şunları söyledi: “Taşeron emekçiler kamuda daima personel olarak istihdam edilmek için kamu kurumlarına müracaatlar yapmıştır. Lakin, süreç kamuoyuna anlatıldığı üzere ilerlememiş, birçok çalışanın iş akdi güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması soyut münasebetleriyle, kendilerine somut hiçbir münasebet bildirilmeden sona erdirilmiştir. Yani, bir çok personel takıma alınmamıştır. Kararda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Unsurunun (A) bendinin (8) nolu alt bendinde yer alan devlet memurluğuna alımlarda güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmasına ait düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğine değinilmiş, anılan iptal kararı karşısında yönetmelik kararının de yasal desteğinin kalmadığının altı çizilmiş, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı karşısında görülmekte olan davalarda da Anayasa’ya karşıtlığı saptanmış kararlar dikkate alınarak tahlile gidilmesinin Anayasa’nın üstünlüğü ve Hukuk Devleti prensibine alışılmamış olduğu münasebetlerine yer verildi.”

“Danıştay, Yasal ve Anayasal desteği kalmayan yönetmelik kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı vererek, emsal davalarda değerli bir uygulamanın da önünü açtı” diyen avukatlar şöyle devam etti: “Anılan yönetmelik kararına nazaran güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz kıymetlendirilmesi gerekçesiyle takıma alınmayan emekçiler için emsal nitelikteki bu karar, devam eden tüm davalar açısından uygulanacak niteliktedir.”

Avukat Mürsel Ünder, son olarak şunları söyledi: “Danıştay’ın bu kararıyla birlikte daha evvel Anayasa Mahkemesi’nin hukuksuz bir formda uygulanan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygulaması yönetmeliğinin durdurulmasıyla birlikte büsbütün yasal destekten mahrum hale geldi. Bundan sonra kamu iştiraklerinde çalışan hiçbir personelle ilgili olarak hem Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı hem de bahsettiğimiz yürütmeyi durdurma kararı sonrasında arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz olmasını değil, bunun yapabilmesinin dahi önünü kapattı.”

TAŞERON PERSONELLERİN TAKIMA GEÇİŞ KURALLARI

Kelam konusu davaya mevzu olan 696 sayılı KHK’nın 127. hususu ile 375 sayılı KHK’ya eklenen 23, 24 ve 25. hususları şu şartları istiyordu:

 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 • Birtakım kabahatlerden mahkûm olmamış olmak,
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • Misyonu yapmasına mahzur akıl hastalığı bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
 • Çalışanın 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle taşeronda çalışıyor ya da bu tarih itibariyle analık yahut hastalık müsaadesinde ya da askerde olması,
 • Çalışanın taşeronda çalıştırıldığı periyoda ait açmış olduğu dava ve/veya icra takiplerinden feragat etmesi,
 • Çalışanın takıma alınması karşılığında geçmişe dönük bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını beyan etmesi,
 • Personelin çalıştırıldığı ihalenin işçi çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi olması,
 • Personelin emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığına hak kazanmamış olması,
 • Çalışanın yapılacak imtihan ya da imtihanlarda başarılı olması.

Gazete Duvar

hack forum hacker sitesi hack forum gaziantep escort gaziantep escort Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı beylikdüzü escort
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


cloudflare