Ana Sayfa Gündem 14 Ağustos 2020 2 Görüntüleme

Emine Akşahin: Kentlere özgü eğitim programı hazırlanmalı

DİYARBAKIR – Ulusal Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel okulların 15 Ağustos’ta, devlet okullarının ise 31 Ağustos’ta açılacağını duyurdu. Bakanlık, okulların açılacağı tarihi açıkladı fakat eğitimin hangi halde yapılacağıyla ilgili kararı açıklamayı ileri bir tarihe erteledi. Sağlıkçıların bu bahisteki tekliflerini aldıktan sonra örgün, uzaktan ya da hibrit eğitim seçeneklerinden birisi tercih edilecek.

Öte yandan korona virüsü tehlikesinin artarak devam ettiği şartlarda okulların açılacak olması, veliler ile öğretmenleri endişelendiriyor. Diyarbakır ve bölgenin öbür vilayetlerinde olumlu hadise sayısındaki artış nedeniyle hastanelerde yer bulunmuyor. Münasebetiyle veliler ile öğretmenlerin kaygılarında haklılık hissesi olduğunu söylemek mümkün.

Emine Akşahin.

Korona virüsü süratle yayılırken Diyarbakır Eğitim-Sen 1 No’lu Şube Lideri Emine Akşahin ile 2020-2021 eğitim yılını konuştuk. Akşahin’e, Diyarbakır Eğitim Sen şubeleri, Diyarbakırlı öğrenciler için hangi eğitim şartlarını uygun görüyor?” diye sorduk.

“Bölge bazında eğitim ve öğretimin özgün şartlar oluşturularak uygulanması gerektiğini düşünüyoruz” diyen Akşahin, şunları söyledi:

“Covid-19 salgını tüm dünyada ve ülkemizde süratle yaygınlaşmaya devan ederken eğitim öğretim kurumlarının durumu ve okulların ne vakit açılacağı tartışmaları da sürmektedir. Ulusal Eğitim Bakanlığı okulların açılma kararını alırken kolektif bir çalışma yürütmemiş, sendikaları, eğitim kurumlarını, öğretmen, öğrenci ve velileri sürece katıp ortaklaşmadan tek başına hareket etmiştir. MEB yayınladığı genelge ile özel okulların 15 Ağustos’ta, devlet okullarının ise 31 Ağustos’ta açılacağını duyurdu. Uygulanması olası eğitim modelleri ve programı hala netlik kazanmamakla birlikte sınıf mevcutlarının azaltılması, sabahçı-öğlenci öğrencilerin karşılaşmaması, teneffüse çıkacak öğrenci sayısının ayarlanmasını sağlayacak biçimde yüz yüze ve uzaktan eğitim modellerinin birlikte uygulanacağı belirtmektedir. Ülke kurallarında uygulanması mümkün görünmeyen formülleri üretmeye çalışan MEB, toplumsal faydayı, öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumlarının tüm çalışanlarının sıhhatini dikkate alarak hareket etmesi gerektiğini belirterek, Amed Eğitim Sen şubeleri olarak uygulanması öngörülen eğitim modellerinin kentimiz profiline uymadığını tabir ediyoruz. Diyarbakır’da bulunan pek çok okulda sınıf mevcutları fazla, fiziki ara alanı yok denecek kadar az, birçok okul bahçesinde oyun alanı az yahut yoktur. Kent merkezinde okul sayıları mevcut durumda gereksinimi karşılamazken uygulanması öngörülen modelde derslik sayısı ve öğrenci sayısı ortasında uçurum oluşmaktadır. Bu durumda kalabalık sınıfların durumu ne olacaktır? Birçok öğrenci okula toplu taşıma aracı ve servis aracı kullanarak gitmektedir, bu ortamda öğrencilerin fiziki arayı müdafaa durumları olmayacaktır. Kentimizde fakir ailelerin çocukları, tekrar kalabalık ailelerin çocukları her gün maske takacak maddi güce sahip değilken, maske satışlarını para ile sağlayan ve okullara maskeyle gelinmesi kuralını koyan hükümet bu durumu nasıl çözecek? Bu durumda öğretmen ve öğrencilerin sıhhati riske atılmaktadır. Diyarbakır’ın özgün şartları, olay sayılarındaki artış, nüfusun kalabalık oluşu, okul sayılarının yetersizliği ve öğrencilerin durumu göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bölge bazında eğitim ve öğretimin özgün şartlar oluşturularak uygulanması gerektiğini düşünüyor ve uygulanması gerektiğini belirtiyoruz.”

UZAKTAN EĞİTİMDE ANADİL KURALI

Salgın nedeniyle uzaktan eğitim tekniği bütün ülkede denendi. Bu tecrübenin Diyarbakır’da verimli olup olmadığını ve eksiklikleri de sorduk Akşahin’e. Ayrıyeten kelam konusu eksiklikler yeni eğitim-öğretim periyodunda giderilebilecek mi?

Akşahin, Eğitim Sen şubelerinin datalarından yola çıkarak eksiklikleri şöyle lisana getirdi: “2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci devrinde uygulanmaya başlanan uzaktan eğitim, MEB’in yetersiz, eşitsiz uygulamalarından kaynaklı öğrencilerde ömür uzunluğu iz bırakacak haksızlığa neden oldu. Fakir ailelerin çocukları sistemin dışına itilmiş, eğitim aşikâr bir kısma ulaşmıştır. Bu durum tekraren tarafımızdan eleştirilse de MEB davetlerimizi, ikazlarımızı duymazdan gelmiş, kulaklarını tıkamıştır. Hakikaten imtihan sonuçları bizim ne derece haklı olduğumuzu gözler önüne sermiştir. Imtihanda bölgemizin muvaffakiyet oranı sıralamasında sonlarda bulunmasının en kıymetli nedeni olan anadili problemidir. Bilhassa kırsalda yaşayan aileler eğitim lisanını kullanmamakta, bu süreçte öğrencilerin uzaktan eğitime iştirakini sağlayamamış ve eşitsiz bir yarışın içinde haksızlığa uğrayarak istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalınmıştır. Bu durum öğrencilerimizde kendilerine ve sisteme karşı inanç sorunu oluşturmuştur.”

EŞİTLİK İÇİN GEREÇ SAĞLANMALI

Uzaktan eğitimle ilgili eksikliklerin giderilmediğini söyleyen Akşahin, bu bahiste tekliflerde bulundu. “Yeni eğitim öğretim yılında uzaktan eğitimin uygulanması şartları sağlanmamış, bu halde devam etmesi halinde öğrencilerimizin eğitimlerini ve geleceklerinin riske atmak olduğunu düşünüyoruz” diyen Akşahin, kelamlarına şöyle devam etti:

“MEB, şayet uzaktan eğitime devam edecekse bütün öğrencilere eğitme eşit halde katılacağı gereç sağlamalı, tüm öğrencileri eğitim sürecine katmalı, eğitimin her öğrenciye eşit halde ulaştırma denetimini sağlamalıdır. Eğitim süreci ailelere ve öğrencilerin inisiyatifine bırakılmamalıdır. Bölgemizde anadilde eğitim olmaması, yüz yüze eğitimden uzak kalacak çocuklarımızın eğitimden de uzak kalmasını ve münasebetiyle akranlarının gerisinde kalma sonucunu doğuracaktır. Buna yönelik eğitim siyasetinin geliştirilmesi gerekmektedir.”

VELİLERİN TELAŞI, MEB’İN SORUMLULUĞU

Korona virüsü tehdidi devam ederken öğrenci velileri de çocuklarını okula göndermek konusunda tereddüt yaşıyor. Neredeyse bütün veliler, çocukların okulda fizikî arayı koruyamayacağına ve hijyene dikkat edemeyeceğine inanıyor. Bu da bilhassa yaşlıların ve kronik hastaların bulunduğu aileleri endişelendiriyor. Akşahin’e “Öğrenciler ve aileleri ruhsal olarak yeni eğitim-öğretim yılına hazır mı sizce? Hükümet, aileleri, eğitimcileri ve öğrencileri eğitime hazırlamak için ne yapmalı?” diye sorduk.

Akşahin, “Okulların açılıp açılmayacağı, uygulanacak eğitim modelleri, alınacak önlemler üzere birçok sorunun devam etmesi ve bu sorulara net karşılık verilmemesi üzere bir belirsizlik ortamında elbette velilerin telaşlı, ruhsal olarak da makûs hissetmeleri çok doğal. Salgın devri bitmeden, tersine artış kelam konusu iken okulların açılması velilerde korku uyandırıyor” dedi.

Çocukların sorumluluğunun çocukları okula çağıran MEB’de olduğunu vurgulayan Akşahin, “Öğrencilerin okullarda fiziki arayı koruyamayacağı, olay sayılarının artma derdi, salgın bulaşma riski velileri endişelendiriyor. Çocukların sıhhatinden, hayatlarından sorumlu olan velilerin bir kısmı çocuklarını okula göndermemeyi düşünüyor ve lisana getiriyorken, MEB çocukları okula çağırıyor. Bu şartlarda öğrencileri okula çağırıyorsa MEB, öğrencilerin sorumluluğunu alıyor demektir. Salgın tehdidi devam ederken okullar açılacaksa şayet, başta TTB olmak üzere birçok eğitim kurumu, sendikalar, öğretmen, öğrenci ve velilerin de ortaklaştığı, sağlıklı bir eğitimin yürütüleceği bir program belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Topluma somut ve bilimsel datalar sunulmalı, veliler ikna edilmelidir. Bölgesel, hatta kentlere mahsus eğitim programları hazırlanmalı, kamuoyuna sunulmalıdır” diye konuştu.

Toplum sıhhatinin tehlikeye atılmaması gerektiğini belirten Akşahin, eğitim şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini, “Sınıf mevcutları düşürülmeli, öğretmen gereksinimi giderilmelidir. Okullarda paklık vazifelileri, dezenfeksiyon vazifelileri alınmalı, ateş ölçen ve gerektiğinde müdahale eden sıhhat vazifelisi bulundurulmalıdır. Öğrencilerin maske muhtaçlığı karşılanmalı, eğitime ek bütçe ayırılmalıdır. Öğrencilerin, öğretmenlerin sıhhati her şeyin üstünde tutularak hareket edilmeli, çıkarlar uğruna toplum sıhhati ve geleceği tehlikeye atılmamalıdır. Önceliğimiz çocukların sıhhati olmalıdır” kelamlarıyla lisana getirdi.

EĞİTİMCİLER: FİZİKİ ARA KORUNMAYACAK

Salgın devam ederken okullarda ders verecek öğretmenler nedense pek konuşulmuyor. Hatta salgın tehlikesine dikkat çeken öğretmenler, “Oturdukları yerden maaş alıyorlar” formunda tenkitlere maruz kaldılar.

Emine Akşahin, eğitimcilerin tasasını, Eğitim Sen’in yaptığı araştırmayı hatırlatarak paylaştı. Akşahin, “Eğitim Sen olarak son yapılan araştırmada ankete katılan 2 bin 231 eğitimcinin yüzde 92.7’si dersliklerde fiziki aranın korunmasının mümkün olmadığını belirtmiş, maske kullanımının 20 dakika ile sonlandırılması gerektiğini savunmuştur. Eğitimcilerin yüzde 91’i çalıştıkları okullarda pandemi devri için kâfi eğitim alanının olmadığını, öğretmen odalarının kâfi derecede geniş olmadığını, uygulanması düşünülen ikili eğitim programına uygun olmadığını belirterek kendileri ve aileleri için kaygı duyduklarını tabir etmişlerdir” dedi.

Eğitim ile ilgili son sayısal bilgileri de paylaşan Akşahin, şu bilgileri verdi: “571 bin 351 derslik, 15 milyon 88 bin öğrenci bulunuyor. Bu dersliklerin tamamının tekli eğitim-öğretim yaptığı düşünülürse; her sınıfta 10 öğrenci üzerinden yapılan hesaplamada tekli eğitim-öğretimde mevcut derslikler yalnızca 5 milyon 713 bin öğrencinin muhtaçlığını karşılayabiliyor. İkili eğitim-öğretim yapılırsa, 11 milyon 426 öğrencinin muhtaçlığı karşılanabiliyor. 15 milyon 88 bin örgün eğitim öğrencisinin bulunduğu tüm okulların 10 kişilik sınıflarda ikili eğitim-öğretim yapsa dahi, en az 366 bin 259 dersliğe gereksinim bulunduğu belirtilmiştir. MEB, önlemleri Sıhhat Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere nazaran açacaksa, bu muhtaçlıkları gidermeden okullar açılmamalıdır.”

Emine Akşahin, kelamlarına şöyle devam etti: “Bizler salgın devam ederken, eğitimin ve sıhhatin birbirinden ayrılmaz bir halde görülerek tahlil üretilmesini, başta TTB olmak üzere tüm kesitlerin bir ortaya gelerek toplum sıhhatini, eğitimini bir arada karar alınması ve en müspet biçimde uygulanması gerektiğini belirtiyor, halkın yanında, halka karşı sorumluluğumuzu sürekli yerine getireceğimizi ve çocuklarımızın geleceği konusunda başta sıhhat olmak üzere eşit temelde eğitim için çaba edeceğimizi tekrar söz ediyoruz.

Gazete Duvar

hack forum warez forum hacker sitesi gaziantep escort gaziantep escort Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı beylikdüzü escort bitcoin casino siteleri
evden eve nakliyat şehirler arası nakliyat
hack forum forum bahis onwin fethiye escort bursa escort infoisrael.net casino siteleri deneme bonusu veren siteler meritking meritking izmit escort adana escort Ataşehir escort ankara escort bostancı escort kadıköy escort slot siteleri casibomcu.bet deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler hack forum hack forum hack forum hack forum hack forum warez script hacking forum loca forum hack forum Tarafbet