Ana Sayfa Gündem 8 Ekim 2020 47 Görüntüleme

Erdoğa: Doğu Akdeniz’de geri adım atmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gittiği Katar’da İngilizce olarak yayın yapan The Peninsula gazetesine konuştu. Erdoğan, Türkiye-Katar ilgileri, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve bölgesel gelişmeler hakkında yorumlarda bulundu. 

Erdoğan konuşmasından birtakım kısımlar şöyle:

HAKLARIMIZI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ: Ege ve Akdeniz sorunu Türkiye’nin asla geri adım atmayacağı bir problemdir. Türkiye’nin ve KKTC’nin yok sayıldığı, kıyılarına hapsedildiği hiçbir tahlili kabul etmediğimizi tüm platformlarda yüksek sesle lisana getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Hak ve menfaatlerimizi her vakit ve her kaidede müdafaaya, savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Doğu Akdeniz’deki kararlılığımızı görenler ve ülkemize içi boş tehditlerle, şantajlarla geri adım attıramayacağını anlayanlar nihayet diyalog davetlerimize kulak vermek zorunda kaldı. Halbuki biz en başından beri diplomasi kanallarını açık tuttuk. Türkiye Doğu Akdeniz sıkıntısında gerginliğin düşürülmesinden ve diyalogdan yana olduğunu yalnızca telaffuzlarıyla değil aksiyonlarıyla de açık ve net biçimde ortaya koydu. Biz, milletlerarası hukuk açısından haklı olmanın rahatlığı içindeyiz. Bu doğrultuda Akdeniz sorununda tüm adımlarımızı kendi çıkarlarımızı korumak başta olmak üzere barışa, huzura hizmet edecek ve Akdeniz ülkelerinin hepsinin çıkarına olacak formda kazan-kazan prensibi çerçevesinde atıyoruz.

TÜRKİYE KATARLILAR İÇİN CAZİP: Türkiye, Katarlı yatırımcılar için emlak, finans, teknoloji, savunma ve bağlantı üzere birçok alanda cazip fırsatlar sunuyor. 2019 yılında Katar’a ihracatımızda evvelki seneye nazaran yüzde 10 civarında artış yaşandı. Halihazırda Katar’da 500 Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Yalnızca müteahhitlik firmalarımızca üstlenilen projelerin toplam kıymeti 18,5 milyar doları buluyor. Türkiye ve Katar olarak kazan-kazan temelli iş birliğinin en hoş örneklerini sunduğumuza inanıyorum.

DÜNYA KUPASINDA ORTAK ÇALIŞMA: 2022 Dünya Kupası yalnızca altyapı yatırımları bakımından değil, güvenlikten tertibe kadar çok geniş bir alanda önemli hazırlık çalışmaları gerektiriyor. Katarlı dostlarımızın bu tertibin altından muvaffakiyetle kalkacaklarına eminiz. Türkiye’de geçmişte biz de farklı spor aktifliklerine konut sahipliği yaptık. Bu alanda önemli bir deneyime sahibiz. Bu birikimimizi Katarlı kardeşlerimizin istifadesine sunmak üzere farklı projelerimiz var. Bilhassa güvenlik ve altyapı noktasında inşallah Katar Hükümetiyle birlikte çalışacağız. Bu kıymetli spor tertibin başarısı için biz de her türlü takviyesi vereceğiz.

KİMSE TÜRKİYE’NİN KÖRFEZDEKİ VARLIĞINDAN RAHATSIZ OLMAMALI: Üssümüzle ilgili aksi propaganda yayanlar katiyetle iyi niyetli değildir. Türkiye askeri varlığıyla yalnızca kardeş Katar’ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir. Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse, Türkiye’nin ve Türk askerinin Körfez bölgesindeki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır.

KATAR HAKSIZLIĞA UĞRADI: Türkiye ve Türk milleti olarak 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Katar’ın ülkemizle sergilediği dayanışmayı asla unutamayız. Bizler de Katarlı kardeşlerimize yönelik haksız abluka ve yaptırımların boşa çıkarılması için her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz. 3 yıldır devam eden krizin bir an önce çözülmesini temenni ediyoruz. Her türlü haksızlığa karşın Katar’ın ablukadan, güçlenerek çıktığını görmekten de büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

SURİYE’DE KALICI DEĞİLİZ: Türkiye, Suriye topraklarında asla kalıcı değildir. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Kriz kalıcı olarak çözüldüğünde, bizim de Suriye’deki varlığımız sona erecektir. Lakin bu evreye kadar, legal müdafaa hakkımız ve Adana Mutabakatı çerçevesinde terörle ve ülkemize yönelik hücumlara karşı uğraş etmeyi sürdüreceğiz. Ne İdlib’in ne de geri kalan Suriye topraklarının ülkemizin güvenliğini tehdit eden bir boyut kazanmasına müsaade etmeyeceğiz.

‘TRUMP GELİNCE İKİLİ BAĞLANTILARDA MÜSPET HAVA OLUŞTU’

Türkiye-ABD bağları üzerine sorulan soruya Erdoğan şöyle karşılık verdi: 

“ABD ile esaslı, çok boyutlu ve stratejik iş birliğimiz mevcut. Farklı çıkarları olan ülkelerin her hususta tıpkı düşünmesi, tıpkı halde hareket etmesi milletlerarası bağlantıların tabiatına karşıttır. Burada asıl sorun görüş ayrılıklarına karşın, ikili menfaatler temelinde münasebetleri devam ettirebilmektir. Vakit zaman çeşitli sıkıntılarda Amerika ile başka pozisyonlarda yer alsak da aramızdaki stratejik paydaşlığın zedelenmemesine büyük değer verdik.

Lakin son yıllarda 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsünün faili FETÖ elebaşının ülkemize iadesi ile Suriye’de PKK-YPG terör örgütünün desteklenmesi konusunda Amerikan idaresi ile kimi külfetler yaşadık. Yalnızca ABD de değil birtakım NATO müttefiklerinin de terör örgütü PKK/PYD/YPG ile iş birliğini sürdürmesinin ve FETÖ mensuplarını himaye etmesinin ittifak dayanışmasını zehirlediği ortadadır. Her iki problemde de bir müttefik olarak bizim beklentimiz ülkemizle güçlü bir dayanışmanın sergilenmesiydi; maalesef beklentimiz karşılanmadı. Hatta terör örgütü PKK-YPG Amerikan idaresindeki birtakım çevreler tarafından Suriye’de bir ortak üzere görüldü, desteklendi, himaye edildi. Bilhassa eski idare bakiyesi kimi askeri ve güvenlik bürokrasisi bu hususlarda uzlaşmaz bir tavır sergiledi.

Öte yandan Sayın Trump’ın vazifeye gelmesiyle ikili bağlarımızda müspet bir hava yakaladık. Hem bölgesel mevzularda hem de ticaretten yatırımlara kadar pek çok sorunda tavırlarımız giderek daha fazla örtüşüyor. Ayrılıklardan fazla ortak çıkarlarımıza odaklanıyoruz. Sayın Trump’la ikili ticaretimizi 100 milyar dolara çıkarma amacı belirledik. Bu gayesi tutturmakta da kararlıyız. NATO dahil her platformda ABD ile terörle uğraş, demokrasi, istikrarsızlık ve çatışmaların sonlandırılması üzere başlıklarda bir arada çalışmaya devam edeceğiz.”

TSK LİBYA’DA EĞİTİM VE DAYANAK VERİYOR: Sayın Serrac’ın başkanlığını yürüttüğü Ulusal Mutabakat Hükümeti, Libya’da milletlerarası toplum tarafından tanınan tek legal yapıdır. Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye ile Libya, deniz yetki alanlarının belirlenmesi ve askeri iş birliği mevzularında iki mutabakat imzalamıştır. Bu muhtıranın BM tarafından tescil edilmesi de attığımız adımın milletlerarası hukuk ve yerleşik teamüller açısından hiçbir sorun teşkil etmediğinin bir ispatı olmuştur. Legal hükümetin talebi doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri Libya’da eğitim ve takviye faaliyetleri gerçekleştiriyor. Darbeci Hafter’in ise ne bir meşruiyeti ne de memleketler arası tanınırlığı var. Lejyonerler ve yabancı milislerle Libya legal hükümetine karşı kirli ve kanlı bir savaş yürütüyor. Bu zatın kendisi de esasen paralı askerdir. Gerek Moskova’daki gerekse Berlin Konferansındaki uzlaşmaz tutumuyla ateşkes ve tahlil üzere niyetinin olmadığını tüm dünyaya göstermiştir. Libya’da meşruiyet kazanacak, darbeciler kaybedecektir. Gelinen noktada, Türkiye’nin teşebbüsleriyle alanda sağlanan sükunet sayesinde ortaya bir fırsat çıktı. Hem Libya hem de bölge barışını ve istikrarını koruyacak bu fırsatın heba edilmemesi gerekiyor.

‘AZERBAYCAN BİR BİR GERİ ALIYOR’

Ermenistan’la Azerbaycan ortasında çıkan çatışmaları pahalandıran Erdoğan şöyle konuştu:

“Ermenistan’ın katliam gerçekleştirdiği Karabağ başta olmak üzere Azerbaycan’ın topraklarının bir kısmını işgali, yaklaşık 30 yıldır devam ediyor. Memleketler arası toplumun bu katliam ve işgallere yıllardır sessiz kalmasından cüret bulan Ermenistan, mütecaviz adımlarını sivillere yönelik yeni ataklarla sürdürdü. Azerbaycan da bunun üzerine işgal altındaki topraklarını kurtarmak için harekete geçti ve artık Ermenistan’ın haydutlukla elde tuttuğu bölgeleri bir bir geri alıyor.

Türkiye bugüne kadar olduğu üzere bundan sonra da ‘tek millet, iki devlet’ düsturu içinde haklı davasında Azerbaycan’ın devletinin, halkının yanındadır. Azerbaycanlı kardeşlerimize takviyemizi bütün imkanlarımızla sürdüreceğiz.

Bu bölgesel sorunun tahlili için kelamda inisiyatif aldığını öne süren devletler, memleketler arası yapılar ne yazık ki bugüne kadar sorunu çözümsüzlüğe mahkûm ettiler. Bu devletlerin ve kurumların tavrı Ermenistan’ın şımarmasına, yeni işgal faaliyetlerine girişmesine neden oldu. Karabağ problemi Kafkasya’nın son 30 yıldır en kıymetli kriz bahsidir. Azerbaycan’ın, yıllardır sonuçsuz bırakılan ve Ermenistan’ın artan hücumlarıyla katlanılamaz hale gelen bu sorunu fiili bir gayretle çözme yoluna gitmesi hem tarihin hem hukukun hem de coğrafyanın gerçeklerinin gereğidir. Bu sorunu kalıcı bir halde çözmek için BM kararlarının uygulanması ve milletlerarası hukukun gereğinin yerine getirilmesi gerekiyor.

Türk milletine karşı her fırsatta saldırgan ve düşman tavır sergilemekten geri kalmayan Ermenistan, bölgede barışın, istikrarın, huzurun önündeki en büyük pürüzdür. Ermenistan’ın son işgal teşebbüsünde aldığı ağır hezimetin akabinde türlü tezviratlarla Türkiye’yi de çatışmanın içinde gösterme uğraşına girmesi, yaşadığı sıkışmışlığın ve çaresizliğin ispatı olmuştur. Ermenistan’ın bu hali bile bölgede geniş çaplı bir çatışma alanı yaratmak istediğinin göstergesidir. Yaşanan son süreç de kimin sahiden barıştan yana olduğunu gözler önüne sermiştir. Milletlerarası toplumun bu gerçeği görerek, yıllardır uyguladığı ikili standarttan vazgeçmesi ve Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarındaki işgalini sonlandırma tarafında adım atması çağrımı yineliyorum.” (HABER MERKEZİ)

Gazete Duvar

hack forum hacker sitesi hack forum gaziantep escort gaziantep escort Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı beylikdüzü escort
izmit escort Ataşehir escort ankara escort bostancı escort kadıköy escort muğla escort hack forum bahis forum forum bahis onwin babilbet fethiye escort slot siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler en güvenilir casino siteleri hack forum warez forum hack forum warez forum hack forum warez forum deneme bonusu deneme bonusu