Ana Sayfa Kadın 7 Mart 2022 5 Görüntüleme

‘Kriz ve Kadın Sağlık Çalışanları Araştırması’: Yüzde 78’i borçlu

ANKARA – Genel Sağlık-İş tarafından yapılan “Kriz ve Bayan Sıhhat Çalışanları” araştırması, 8 Mart Dünya İşçi Bayanlar Günü kapsamında yayınlandı.

Korona virüsü salgını ve ekonomik krizin bayan sıhhat çalışanları üzerindeki tesirlerini ortaya koyan çalışmaya nazaran, yüzde 78’i borçlu olan bayan sıhhat çalışanları, temel muhtaçlık harcamalarında kısıntıya gitti.

Ayrıyeten iş yerlerinde şiddete uğrayan, fazla mesaiye kalan, misyonları dışında işlerde çalıştırılan bayan sıhhat çalışanlarının yüzde 57’si ise yurtdışında çalışmak istiyor.

‘KADIN SAĞLIKÇILARIN YARISINA YAKINI COVİD-19’A YAKALANDI’

Araştırmaya nazaran pandemi servislerinde süreksiz çalışanların oranı yüzde 24,1 iken, daima çalışanların oranı yüzde 23,2 olarak belirlendi. Ankete katılan bayan sıhhat çalışanlarının yüzde 8,9’u ise filyasyon grubunda vazife aldıklarını belirtti. Korona virüsü salgını sürecinde bayan sağlıkçıların yüzde 46,2’si en az bir kere Covid-19 hastalığına yakalanırken, hastalığı birden çok defa geçirenlerin oranı ise yüzde 2,9 olarak kayıtlara geçti.

PANDEMİ SÜRECİNDE SIHHATTE ŞİDDET ARTI: TEDBİRLER YETERSİZ

Genel Sıhhat İş tarafından yapılan araştırmada bayan sağlıkçıların çalışma şartlarına da yer verildi. Buna nazaran bayan sıhhat çalışanlarının yüzde 50’si pandemi sürecinde fazla mesaiye kalırken, belirtilen periyotta nöbet uygulamalarında maddelerle belirlenen hudutların dışına çıkıldığını düşünen sağlıkçıların oranı ise yüzde 61,2 oldu.

Korona virüsü salgını sürecinde sağlıkçılara yönelik şiddette de artış yaşandı. Araştırma, bayan sıhhat çalışanlarının yüzde 88,4’ünün pandemi sürecinde fizikî ve ruhsal sıhhatlerini etkileyen faktörlere maruz kaldıklarını ortaya koydu. O denli ki araştırma bilgilerinde bayan sıhhat çalışanlarının yüzde 66,5’inin kelamlı, yüzde 1,3’ünün ise fizikî şiddete maruz kaldığı tabir edildi. Anket iştirakçilerinin büyük bir kısmı (yüzde 92,8) sıhhat çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının pandemi sürecinde arttığını düşünürken, bayan sağlıkçıların yüzde 98,9’u ise sıhhatte şiddet olaylarına yönelik alınan tedbirleri yetersiz buldu.

‘KADIN SAĞLIKÇILARIN YÜZDE 11,6’SI RUHSAL TAKVİYE ALIYOR’

Araştırmaya nazaran korona virüsü salgını sürecinde bayan sıhhat çalışanlarının fiziksel/ruhsal sıhhatini etkileyen faktörler de arttı.

Bu çerçevede, iştirakçilerin yüzde 11,6’sı bu süreçte ruhsal takviye aldığını söz ederken, yüzde 15,6’sı ruhsal takviyeye gereksinim duyduğu halde maddi imkanlarının yetersizliği nedeniyle bu ihtiyacını karşılayamadığını kaydetti.

‘KADIN SIHHAT ÇALIŞANLARININ YÜZDE 78,1’İ BORÇLU’

Araştırmada bayan sıhhat çalışanlarının aylık sistemli iş ve hane gelir seviyeleri de incelendi. Araştırma sonuçlarına nazaran bayan sıhhat çalışanlarının yarısından fazlasının aylık sistemli hane geliri 7 bin ila 9 bin 750 TL ortasında. Bunu yüzde 31,2 ile 4 bin 250- 7 bin TL aralığı izliyor. Araştırmada üst-orta ve üst gelir seviyesindeki bayan sıhhat çalışanlarının oranı ise yüzde 20’nin altında kaldı.

Araştırma bulgularına bakıldığında bayan sıhhat çalışanlarının yüzde 78,1’inin gündelik ömrün devamı için borçlanmak durumunda kaldıkları ortaya kondu. Bu durumun aksi istikametinde görüş belirtenlerin oranı ise yüzde 21,9 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, bayan sıhhat çalışanları içerisinde kredi kullanıcısı olanların oranı da yüzde 84,4 olarak belirlendi.

‘KADIN SIHHAT ÇALIŞANLARINA NAZARAN TÜRKİYE’NİN TEMEL SORUNU GEÇİM SORUNU’

Ekonomik krizin bayan sıhhat çalışanlarının borçlanma meselelerini derinleştirdiği söz edilen araştırmada, iştirakçilerin yüzde 35,9’unun kriz nedeniyle borç yapılandırmasına gittiği, yüzde 55,3’ünün ise yeniden ekonomik kriz nedeniyle yeni borçlanma kanalları kullanmak durumunda kaldığı belirtildi.

‘KRİZDE BAYAN SIHHAT ÇALIŞANLARI, ELEKTRİĞİ, DOĞALGAZI, BESİN HARCAMALARINI KISTI’

Araştırmaya nazaran ekonomik kriz, bayan sıhhat çalışanlarının yüzde 99,8’inin mecburî harcamalarının maliyetini artırdı. Bayan sıhhat çalışanları, en çok hangi harcamaların maliyetinin arttığıyla ilgili soruya sırasıyla elektrik, doğalgaz vb. altyapı harcamaları (yüzde 22,5), besin harcamaları (yüzde 22,4), paklık harcamaları (yüzde 21,4), sıhhat harcamaları (yüzde 17) ve eğitim harcamaları (yüzde 16,7) cevabını verdi.

Bunun yanında, araştırma kapsamında iştirakçilerin kriz nedeniyle kısıntıya gittikleri harcamalar da soruldu. Kısıntıya gidilen harcamaların sıralamasında elektrik, doğalgaz vb. altyapı harcamaları yüzde 59,9’luk bir oranla öne çıktı. Bunun akabinde yüzde 30,9 ile besin harcamaları geldi.

‘KADIN SIHHAT ÇALIŞANLARI VAZİFESİ DIŞINDA İŞLERDE ÇALIŞTIRILIYOR’

Araştırmada bayan sıhhat çalışanlarının meslek kümelerine nazaran dağılımları incelendiğinde yüzde 44,9 oranında hemşirelik seçeneği öne çıktı. Bunun akabinde sırasıyla ebe (yüzde 17,9) ve sıhhat teknikeri (yüzde 13,1) meslekleri yer aldı. Araştırmaya katılan bayan sağlıkçıların yüzde 76,8’i iş tarifleri dışında misyonlarda çalıştırıldıklarını söz ederken, yalnızca yüzde 20’si işyerinde misyon tarifine uygun bir iş yaptığını kaydetti.

‘KADIN SIHHAT ÇALIŞANLARI YÜZDE 57’Sİ YURTDIŞINDA ÇALIŞMAK İSTİYOR’

Araştırma bulgularına nazaran bayan sıhhat işçilerinin yüzde 82,3’ü işiyle ilgili gelecek telaşı duyuyor. Buna ek olarak belirtilen gruptakilerin yüzde 57’si de yurtdışında çalışmak istiyor. Bu gruptakilerin yüzde 15,4’ü de yakın vakitte yurtdışında çalışmakla ilgili hazırlığa başlamış durumda. Araştırmaya katılanların yüzde 20,5’i ise vazifesinden istifa etmeyi düşünüyor.

Teminatsız çalışma ve gelecek korkusu ile ilgili bu olumsuz şartlara karşın bayan sıhhat çalışanları için kamu hala birinci seçenek. Bayan sıhhat çalışanlarının yüzde 67,1’i seçme talihi olsa tekrar kamu dalında çalışacağını belirtirken, özel bölümü tercih edeceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 29,7.

‘FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI GEREK’

Araştırma bulgularını kıymetlendiren Genel Sağlık-İş Genel Lideri Derya Uğur, bayan sıhhat çalışanlarının neredeyse tamamının yaptığı iş nedeniyle elde ettiği gelirin kâfi olmadığını düşündüğünü kaydetti. Uğur kelamlarını şöyle sürdürdü:

Bayan sıhhat çalışanları, krizin tesirlerini direkt hissetmektedir. Her 10 bayan sıhhat çalışanından 8’inin gelecek telaşı bulunmaktadır. Tüm bu olumsuz tablonun sonucunda bayan sıhhat çalışanlarının yarısından fazlası yurtdışında çalışmak istemekte, yüzde 15,4’ise bu bahiste harekete geçmiş durumdadır. Her 5 bayan çalışanından 1’i misyonundan istifa etmeyi düşünmektedir. Genel Sağlık-İş’in araştırma sonuçları da göstermektedir ki, umudu tükenen sıhhat çalışanları geleceğini yurt dışında aramaktadır. Bayanların refah seviyesinin artması yalnızca bayanın değil toplumun refahı için büyük değer arz etmektedir. Ulusumuzun refahı için bayanların güçlendirilmesi, çalışma hayatına faal iştiraki, eğitim, sıhhat, siyaset üzere tüm alanlarda fırsat eşitliğinin sağlanması gerekmektedir.”

Gazete Duvar

hack forum gaziantep escort gaziantep escort