gundemkocaeli.net
Tarımsal destekler belirlendi - Aktivite Haber » Aktivite Haber Dünyadan En Yeni Haberler; Gündem
Ana Sayfa Ekonomi 6 Kasım 2020 0 Görüntüleme

Tarımsal destekler belirlendi

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere bu yıl için ödenecek ziraî takviyeler belirli oldu. Yetiştiricilere, 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için 370 lira takviye sağlanırken 22 vilayette doğan buzağılar için ek 100 lira takviye verilecek.

“2020 Yılında Yapılacak Ziraî Desteklemelere Ait Cumhurbaşkanlığı Kararı”, Resmi Gazete’nin tekrarlanmış sayısında yayımlandı.

Buna nazaran, Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli’ne nazaran yem bitkileri takviyesinde ÇKS’ye kayıtlı yerleri üzerinde kaba yem üretmek gayesiyle çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekimi yapan üreticilere eseri hasat etmeleri kaydıyla dayanak sağlanacak.

Yem bitkileri üretim dayanağı, dekar başına olmak üzere, korunga için 90 lira, tek yıllık yem bitkileri için 60 lira, silajlık ekilişler için 100 lira, yapay çayır mera için 150 lira, öteki çok yıllık yem bitkilerinde sulu olanlar için 90 lira, kuru olanlar için de 40 lira olacak.

Yer altı sularının yetersiz düzeyde ve su kısıtı olduğunun Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edildiği havzalarda bu yıl ekilen yem bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi dayanağına ek yüzde 50 takviye verilecek.

Doğal polinasyonu sağlamak gayesiyle Bakanlık Örtüaltı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı örtü altı ünitelerinde, bombus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına 60 lira ödenecek.

HAYVANCILIK TAKVİYELERİ BELİRLİ OLDU

Hayvancılık alanında, programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri yaşta, destekleme yılında birinci doğumunu yapan ve birincisine buzağılama yaşı en fazla 810 gün olan düvelerin buzağılarıyla son 2 buzağılama ortası mühlet en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağıları için 370 lira dayanak ödenecek.

Etçi yahut kombine ırk boğaların sperması ile yapay tohumlamasından yahut bu ırkların Bakanlıkça müsaadeli boğaları ile tabi tohumlamasından doğan buzağıları için 600 lira takviye verilecek. 

Döl Denetimi Protokolü kapsamındaki boğalardan yapay tohumlama sonucu doğan buzağılar için ek 50 lira dayanak ödenecek

Buzağı desteklemesi koşullarını karşılayan buzağı başına ödeme ünite ölçülerinin 20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar yüzde 75’i, 101- 500 baş için yüzde 50’si ödenecek.

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van vilayetlerinde doğan buzağılar için ek 100 lira dayanak ödemesi yapılacak.

Dişi mandalar için 250 lira, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalar için ek 200 lira, programlı aşıları tamamlanması kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklar için 250 lira, soy kütüğüne kayıtlı malaklar için de ek 200 lira, suni tohumlamadan doğan malaklara aynca ek 250  lira destek ödenecek.

Islah hedefli süt içerik tahlili yapılan ve Bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayan suni tohumlamadan doğan saf sütçü yahut kombine ırk her bir inek için 150 liraya kadar takviye verilecek. 

En az 1 baş, en fazla 20 baş düve (manda dahil) alımına da Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzde 40’ı kadar destekleme ödemesi yapılacak.

Hastalıklardan ari işletme dayanağı damızlık boğalar dışındaki altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine 450 lira ödeme yapılacak. 

Ari sığır başına ödeme ünite ölçüleri 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için yüzde 50’sine karşılık gelen fiyatın ödenmesi suretiyle uygulanacak. Ayrıyeten, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası’na sahip olan işletmelerdeki ari işletme dayanağı alan tüm sığırlar için ek olarak 100 lira destek verilecek.

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi müddetini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren Bakanlıkça ırk ve cins bazında belirlenecek karkas tartısı kriterini sağlayan 1-200 baş için (200 baş dahil) hayvan başına 250 lira dayanak ödenecek. Bu Kararın yayımlandığı tarihten sonra besiye alınan hayvanlarda besi başlangıcı ile kestirimi kesim tarihinin kırmızı et kayıt sistemine kayıt ettirilme kaidesi aranacak.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam dayanağı, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere yahut çobanlara 5 bin lira olarak ödenecek.

Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyun başına 30 lira, anaç keçi başına 35 lira, anaç tiftik keçisi başına ek 20 lira, göçer yetiştiricilerin anaç koyun keçi başına ek 2 lira takviye ödeme yapılacak.

Bir evvelki yılın anaç koyun-keçi takviyesini alan ve destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını artıran işletmelere, bir evvelki yılın kuzu ve oğlaklarının, destekleme yılında anaç koyun, keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla hayvan başına 100 lira destek ödenecek.

Islah programına dahil olan damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, Küçükbaş Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS) ve Bakanlık HBS sistemine kayıtlı yetiştiricilerin koyun-keçilerine hayvan başına 100 lira, soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç-tekeleri alan yetiştiricilere 500 lira hayvan başına dayanak ödemesi yapılacak.

TİFTİK VE İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN DAYANAKLAR

Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) bağlı kooperatiflere, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine yahut Bakanlığa kayıtlı yün sürece tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında satan ve Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) data tabanına kaydettiren üreticilerine oğlak tiftiğinin kilogramına 30 lira, anamal tiftiğin kilogramına 28 lira ve tali tiftiğin kilogramına 20 lira, sözleşmeli üretim kapsamında üretilen tiftiğe de ek 10 lira ödeme yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde fiyatsız tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik) dağıttığı kutu başına 100 lira, ürettiği yaş ipek böceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri yahut faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve sürece olan hukuksal kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere yaş kozanın kilogramına 70 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı, merkez birliği seviyesinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye üreticilerine de arılı kovan başına 15, Bakanlıktan üretim müsaadesi almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 80 lira dayanak sunulacak.

Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için bin lira, küçükbaş hayvan atıkları için 150 lira atık takviyesi, hayvan hastalıkları ile uğraş çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş hayvan başına 1,5 lira küçükbaş hayvan başına içinse 1 lira destek ödemesi yapılacak.

Bitkisel üretime arız olan ziyanlı organizmalara karşı biyolojik yahut biyoteknik uğraşın yaygınlaştırılmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve kalıntının önlenmesi emeliyle biyolojik ve biyoteknik uğraş dayanağı dekar başına 50-400 lira olacak.

BALIKÇILIK DAYANAKLARI

Su eserleri takviyesi çerçevesinde 350 bin kilogram dahil, alabalık için kilogram 0,75 lira, yeni tiplere kilogram başına 1,50 lira, kapalı sistem üretime kilogram başına 1,5 lira, kilogram üstü alabalık için kilogram başına 1,5 lira, midye için kilogram başına 10 kuruş, sazan için de kilogram başına 50 kuruş dayanak sağlanacak.

10 bin adet dahil hastalıktan ari kuluçkahane damızlık alabalık desteği balık başına 60 lira, toprak havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilogram dahil kilogram başına 1 lira, balon balığı (Lagocephalus sceleratus) avcılık desteklemesi de 1 milyon adet dahil adet başına 5 lira verilecek

Klasik kıyı balıkçılığının desteklenmesi için 10 metreden küçük balıkçı gemilerine 750 lira ila 1250 lira ortasında dayanak verilecek.

Hayvan genetik kaynaklarını yerinde korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında  Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere büyükbaş müdafaaya hayvan başına 600 lira, küçükbaş muhafazaya hayvan başına 90 lira, sığır pedigrili muhafazaya 800 lira, arı muhafazaya kilogramda 40 lira, ipek böceği muhafazaya kilogramda 100 lira destekleme yapılacak. 

Yeni ziyanlı organizmaların bulaşmasını engellemek, mevcut olanların eradikasyonu ve gayretinin yapılması ile yayılmasını önlemek hedefiyle ilgili mevzuata uygun olarak gerekli karantina önlemleri kapsamında fındıkta yasaklama müddeti olan 4 yıllık eser bedelinin birebir alan için bir defaya mahsus olmak üzere kilogram başına 15 lira, taş çekirdekli meyvelerde yasaklama mühleti olan 3 yıllık eser bedelinin birebir alan için bir defaya mahsus olmak üzere ve 3 lira kilogram bitki karantinası tazminatı destekleme ödemesi verilecek.

Yurt içi sertifikalı tohum kullanım dayanağı çerçevesinde dekara aspir, kanola için 5 lira; susam için 4 lira; arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik için 16 lira; kuru fasulye, mercimek ve yonca için 30 lira; nohut için 20 lira; patates için 100 lira; fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soya için 22 lira; yer fıstığı için 17 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/fidan kullanım takviyesi Antep fıstığı, ceviz, badem, mavi yemiş ve aronya, için 400 lira; armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, limon, mandalina, portakal, kayısı, vişne, zeytin, öbür meyve çeşitleri ve asma (nar ve muz hariç) 280 lira; sertifikalı çilek fidesi ile bahçe tesisi için de dekar başına 400 lira olacak.

Yurt içinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu kabul edilen ÇKS Sistemi’ne kayıtlı çiftçilere bu yıl ürettikleri çeşitli sertifikalı tohumluklarla ile orijinal/temel ve üstü tohumluklara da çeşidine nazaran kilogram başına 0,08-5 lira yurt içi sertifikalı tohum üretim dayanağı ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı fidan başına 0,5 lira aşısız fidan başına ise 0,25 kuruş takviye sunulacak.

Çiftlik Muhasebe Bilgi Ağı Sistemi’nin 81 vilayette uygulanmasına devam edilecek ve geçen yıl kayıt altına alınan 6 bin işletmeye, işletme başına 600 lira ödenecek.

Bakanlığın ve tarım dalının muhtaçlık duyduğu öncelikli hususlara ait bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların çiftçilerle ziraî sanayicilere aktarılması maksadıyla bakanlıkça uygun görülen araştırma ve geliştirme (AR-GE) projelerine destekleme ödemesi yapılacak.

Öte yandan, Kararda Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli çerçevesinde desteklenecek eser listeleri de yer aldı.

Kelam konusu karar 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere 5 Kasım prestijiyle yürürlüğe girdi. (HABER MERKEZİ) 

Gazete Duvar

hack forum warez forum hacker sitesi gaziantep escort gaziantep escort Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı beylikdüzü escort bitcoin casino siteleri
hack forum forum bahis onwin fethiye escort bursa escort infoisrael.net casino siteleri deneme bonusu veren siteler meritking meritking izmit escort Ataşehir escort ankara escort bostancı escort kadıköy escort slot siteleri Casibom deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler hack forum hack forum hack forum hack forum hack forum warez script hacking forum loca forum